ArbejdsPlads Vurdering - APV

APV er lovpligtig - og er med til at synliggøre virksomhedens eller organisationens arbejdsmiljø og sundhedstilstand - så I har mulighed for at lægge en målrettet strategi for området.

 

En grundig APV kan være med til at fortælle den gode historie, der virker forstærkende på et allerede godt arbejdsmiljø - eller iværksætte en fokuseret og struktureret indsats på de områder der viser sig nødvendige.

APV er en lovpligtig vurdering, som alle virksomheder med ansatte skal gennemføre hvert 3. år, eller ved ændringer i arbejdet.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på APV - eller netop den sundhedsindsats jeres organisation har behov for.

Kom godt i gang med APV

Vi kan hjælpe jer med alle dele af APV - Det kan være at facilitere hele processen - og eventuelt planlægge og igangsætte sundhedsfremmende tiltag efterfølgende - eller blot bistå jer med at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø.

Opgaven skal løses af ledelse og medarbejdere i fællesskab. I kan fx bede alle ansatte udfylde en tjekliste, eller tale om det på et fælles møde. Det vigtigste er, at I sammen forholder jer til, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er på arbejdspladsen, og hvordan de bedst bliver løst.

Overvej også, om der er problemer, som har særlig indflydelse på sygefraværet, og hvordan I kan arbejde med det.