top of page

ArbejdsPlads Vurdering - APV

APV er lovpligtig - og er med til at synliggøre organisationens arbejdsmiljø og sundhedstilstand  - så I har mulighed for at lægge en målrettet strategi for området.

En grundig APV kan være med til, at fortælle den gode historie, der virker forstærkende på et allerede godt arbejdsmiljø - eller den kan muliggøre en fokuseret og struktureret indsats på de områder, der viser sig nødvendige.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på APV - eller netop den sundhedsindsats jeres organisation har behov for.

Kom godt i gang med APV

Vi kan hjælpe jer med alle dele af APV - Det kan være at facilitere hele processen - og eventuelt planlægge og igangsætte sundhedsfremmende tiltag efterfølgende - eller blot bistå jer med at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø.

Opgaven skal løses af ledelse og medarbejdere i fællesskab. I kan fx bede alle ansatte udfylde en tjekliste, eller tale om det på et fælles møde. Det vigtigste er, at I sammen forholder jer til, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er på arbejdspladsen, og hvordan de bedst bliver løst.

Overvej også, om der er problemer, som har særlig indflydelse på sygefraværet, og hvordan I kan arbejde med det.

bottom of page