top of page

IDRÆTSKLINIKKEN

Din lokale specialiserede sportsklinik - en del af FysioCenter Kalundborg

Vores sportsfysioterapeuter er specialiseret i at analysere kroppens funktioner og bevægelse under sport - både hos motionisten og eliteatleten.

Vi har mange års erfaring med  at forebygge, diagnosticere, behandle og genoptræne idrætsskader, så du kan fortsætte med din sport på bedst mulig vis. Vi kan også hjælpe dig med at optimere din form til netop din idrætsgren, og derigennem skabe bedre præstationer.

 

Idrætsklinikken igangsætter og medvirker desuden i mangeartede sundhedsfremmende aktiviteter og projekter - i samarbejde og samspil med andre aktører. Vi er altid åbne for nye samarbejdspartnere - og hører meget gerne fra alle borgere, sundhedsfaglige, virksomheder og foreninger,

der ønsker en kreativ samarbejdspartner til at skabe mest mulig sundhed for flest muligt.

Missionen er bidrage til bevægelse, sundhed og glæde gennem livet - for den enkelte idrætsudøver, i en gruppe, eller en organisation.

Hvorfor vælge en Sportsfysioterapeut?

Din sportsfysioterapeut har indsigt i de fysiske krav og skadesmekanismer, som er karakteristisk for den enkelte idrætsgren, - og kan derfor behandle og vejlede dig meget præcist - så du hurtigst muligt kan vende tilbage til din sport og dine øvrige aktiviteter.

Sportsfysioterapeuten bevidst om de psykiske aspekter, som kan gøre sig gældende hos en skadet idrætsudøver - og vil altid sørge for at inddrage denne viden i din behandling og genoptræning.

​​​

Hvorfor vælge IdrætsKlinikken?

Vores sportsfysioterapeuter samarbejder meget gerne med andet sundhedspersonale eller din træner - for at sikre dig det optimale forløb forbindelse med både forebyggelse, behandling og genoptræning.

Behandlingen af idrætsrelaterede skader vil altid tage udgangspunkt i en undersøgelse, hvor skaden lokaliseres og vurderes, disponerende og vedligeholdende faktorer identificeres og medinddrages i forebyggende og behandlingsrelateret fysioterapi.

bottom of page