top of page

ErgonomiTjek

Vil I investere i sunde arbejdsforhold for medarbejderne i jeres organisation?

Med ErgonomiTjek får I analyse og rådgivning i relation til den enkeltes arbejdsplads og arbejdsgang, og sammen sætter vi fokus på samspillet mellem mennesker, maskiner, metoder og arbejdsvaner.

Formålet er at optimere organisering og indretning med øje for dynamikken mellem den samlede organisation, og den enkelte medarbejders arbejdsplads. Dette gøres med henblik på at øge trivsel og arbejdsglæde, samt forebygge eller minimere arbejdsrelaterede gener og skader. Hvad enten skyldes fysiske, mentale eller sociale udfordringer påarbejdspladsen eller, som oftest, en kombination.

Bedre trivsel og fællesskab, giver større arbejdsglæde, motivation og effektivitet - og forebygger arbejdsskader og sygefravær.

Ergonomien bygger på arbejdsfysiologien

- læren om, hvordan kroppen fungerer under arbejde.

Arbejdsfysiologien handler om, hvordan bevægeapparatet - det vil sige knogler, muskler og led - fungerer og spiller sammen med muskler og nervesystem, når vi bruger kroppen.

 

Når man skal finde ergonomiske løsninger bruger man biomekanik til at analysere, hvordan bevægeapparatet belastes af arbejdet på kort og langt sigt, og hvad kroppen kan præstere under forskellige belastninger. På den måde er det muligt at beregne, hvor meget kraft der skal til fx at løfte og flytte en bestemt vægt, og hvor stor belastning fx ryg eller arme kan holde til.

Men uanset hvilke ergonomiske tilpasninger der er tale om, virker de bedst, hvis den enkelte medarbejder selv er med til at planlægge, udarbejde og gennemføre de ergonomiske ændringer. Pauser, indretning af arbejdspladsen og ergonomisk rådgivning synes at have en vis effekt mod smerter i muskler og led. Men det vigtigste er, at arbejdspladsen er indrettet, så den er bekvem for den, der skal arbejde.

Vi samarbejder med organisationer om at skabe og forankre sundhedsfremmende aktiviteter og sundhedsadfærd direkte på arbejdspladsen.

  • Vi analyserer, udvikler og implementerer de tiltag der giver mening hos jer.

  • Vi understøtter udviklingen af det sunde arbejdsliv, som en integreret kultur i jeres organisation.

 

Vi har erfaringer med kunder fra vidt forskellige brancher, og tilpasser selvfølgelig vores tilbud til netop jeres behov.

 

Vi er et team af specialuddannede, ambitiøse og engagerede sundhedskonsulenter, med stor erfaring fra sundhedsvæsenet, erhvervs- og idrætsverdenen. Vi har fokus på at yde en professionel service - med glimt i øjet og blik for det hele menneske. Vi koordinerer gerne en samlet sundhedsindsats hos jer - eller byder ind med netop den sundhedsydelse i har brug for.

bottom of page