top of page

SundhedsTjek

Er jeres organisation klar til at tage et skridt på vejen til en sundere virksomhed? 

Et målrettet SundhedsTjek kan hjælpe jer

Ved at tilbyde jeres medarbejdere et SundhedsTjek får de indblik i egen sundhedstilstand, hvilket kan facilitere refleksion og motivere handling i retning af et sundere liv. De får støtte til at målsætte en realistisk sundhedsadfærd eller livsstilsændring, hvilket er essentielt for at bevare motivationen - og øge chancen for varige resultater.

Hvorfor investere i SundhedsTjek?

Der er omfattende videnskabelig evidens for at mennesker, der lever sundt og er i god form, har bedre livskvalitet, mere energi og et lavere sygefravær - det gælder naturligvis også i jeres organisation.

Med SundhedsTjek får organisationene et overblik over virksomhedens samlede sundhedstilstand - der sammen med en APV - kan kvalificere virksomhedens overordnede strategiske sundhedsarbejde, - som vi også gerne hjælper jer med at planlægge og implementere. 

SundhedsTjek kan desuden kvalificere, og danne baseline for evaluering af en efterfølgende sundhedsindsats – både på individuelt niveau og samlet i organisationen.

Hvad indeholder SundhedsTjek

 

  • Afdækning af medarbejderens sundhedstilstand og livsstil via spørgeskema, samt fysiske og fysiologiske tests.

  • Personlig motiverende samtale, hvor resultaterne fra de foretagne tests gennemgås, og medarbejderens motivationsniveau og parathed til livsstilsændringer afklares. På denne baggrund udarbejdes en individuel målsætning og handleplan for medarbejderen.

  • Personlig sundhedsjournal med testresultater og handleplan til hver enkelt medarbejder.

Form og indhold tilpasses naturligvis jeres behov og ønsker 

- og suppleres ofte med andre sundhedstiltag

  • Kick off møde eller workshop, hvor medarbejderne får indsigt i formål og værdi af tilbuddet om SundhedsTjek. Dette vil facilitere den enkeltes refleksion over egen sundhedsadfærd og tilstand, understøtte effekten af indsatsen samt sikre en høj deltagelsesprocent.

  • Rapport der afspejler den overordnede sundhedstilstand i virksomheden, og med fordel kan anvendes i det videre sundhedsarbejde. Rapporten kan efter ønske gennemgås for de relevante parter i virksomheden, med mulighed for uddybende spørgsmål og rådgivning om den videre proces.

  • Opfølgende sundhedsindsatser målrettet de udfordringer der er afdækkes i medarbejdergruppen.

  • Opfølgende SundhedsTjek. Dette vil fungere som motiverende faktor, og som evaluering og effektmål på denne eller øvrige indsatser i relation til virksomhedens samlede strategiske sundhedsindsats.

Hvor og hvordan foregår SundhedsTjek

Vi udfører SundhedsTjek på arbejdspladsen, så det er let for den enkelte medarbejder at passe tilbuddet ind i arbejdsdagen og dermed øge deltagelsen. I skal blot stille et egnet lokale til rådighed. Såfremt I ønsker det kan både Tjek og opfølgning foregå hos FysioCenter Kalundborg.

Vi kan aftale en fast plan hvor alle medarbejdere får tilbudt en tid, som naturligvis kan afmeldes eller ændres efter behov. Eller medarbejderne kan booke tid til SundhedsTjek på forud aftalte dage og tidspunkter. Tilmelding kan ske online, eller efter jeres behov.

Vi benytter validerede og anerkendte skemaer, samt forskningsbaseret metoder. Alle resultater og samtaler er personlige, og bliver naturligvis behandlet anonymt og fortroligt. Vi lægger stor vægt på den enkeltes frie valg i relation til vores tilbud – også friheden til at takke nej. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneskes livsverden for i samarbejde, at skabe meningsfulde og varige resultater.

Vil I vide mere

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud på SundhedsTjek, eller netop den sundhedsindsats jeres organisation har behov for.

bottom of page