top of page

ERHVERV

Fokus på et godt arbejdsmiljø og en sund virksomhed - skaber sunde og tilfredse medarbejdere....

FysioCenter Kalundborg Erhverv samarbejder med organisationer om, at skabe sundhedsfremmende aktiviteter direkte på arbejdspladsen.

Vi understøtter udviklingen af det sunde arbejdsliv, som en integreret kultur i jeres organisation.

 

Vi analyserer, udvikler - og implementerer de tiltag, der giver mening hos jer.

Hvem er vi?

Vi er et team af specialuddannede sundhedskonsulenter med stor erfaring fra sundhedsvæsenet, erhvervs- og idrætsverdenen.

Vi har fokus på at yde en professionel service - med nærvær og i øjenhøjde med alle i organisationen. Fra ledelsen, der kan have brug for sparring om en ny sundhedsstrategi - til den enkelte medarbejder, der har brug for hjælp til større trivsel, arbejdsglæde og forebyggelse af arbejdsskader.

Vi har erfaringer med erhvervskunder fra vidt forskellige brancher - og tilpasser selvfølgelig vores tilbud til netop jeres behov. Vi samarbejder også ofte med andre kvalificerede sundhedsaktører, og koordinerer gerne en samlet sundhedsindsats hos jer.

Jeres Sundhed  -   vores fælles Mission

Hvad kan vi hjælpe jer med

Analyse

  • Sundhedstjek, Ergonomi tjek og ArbejdsPladsVurderinger - og andre undersøgelser der klarlægger sundhedstilstanden hos medarbejdere

       og i organisationen.

 

Indsats

  • Rådgivning, foredrag, workshops og projekter - der sætter fokus på både fysiske, mentale og sociale elementer i sundhedsbegrebet.

  • Specialiserede forløb og events  - der indeholder og implementerer sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

  • Træning og vejledning. 

  • Ergonomisk rådgivning

  • Tværfagligt behandlingstilbud 

  • Coaching og teambuilding.

 

Forankring

  • Involvering og ejerskab hos medarbejderne. 

  • Uddannelse af lokale sundhedsambassadører til at videreføre aktiviteter.

  • Kulturel tilegnelse af sundhedsindsatsen i organisationen. 

Undersøgelser & ArbejdsPladsVurderinger /APV

APV er en lovpligtig vurdering, som alle virksomheder med ansatte skal gennemføre hvert 3. år, eller ved ændringer i arbejdet.

APV - og andre undersøgelser - er med til at synliggøre virksomhedens eller organisationens arbejdsmiljø og sundhedstilstand, så I har mulighed for at lægge en målrettet strategi for området. Det kan være at - fortælle den gode historie, der virker forstærkende på et allerede godt arbejdsmiljø - eller iværksætte en fokuseret indsats på de områder der viser sig nødvendige.

 

Rådgivning, foredrag, workshops og projekter - forløb og events.

Har I brug for fokuseret hjælp til at skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø i jeres organisation? Så tilbyder vi både rådgivning, foredrag, workshops og projekter om sundhed og bevægelse - med fokus på både fysiske, mentale og sociale elementer.

Sundhedsforløb eller enkelte events - alt efter hvad der passer i jeres strategi for at skabe den optimale arbejdsplads - der kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Sundhedsindsatsen kan eksempelvis bestå i, at gøre den enkelte medarbejder bevidst om vigtigheden af en sund arbejdsdag. Det kan være dynamisk træning, den gode kropsholdning og den varierede arbejdsstilling. Den kan også bestå i funktionel eller specialiseret træning, der har til formål at forebygge eller rehabilitere efter en arbejdsskade. Undervisning, coaching eller supervision med henblik på refleksion og læring - eller den kan bestå i behandlingstilbud som manuel terapi, akupunktur, massage eller andre fysioterapeutiske behandlingsformer.

Vores tilgang har har som mission at styrke den enkelte - og fællesskabet. Der er fokus på vejen til et bedre fysisk og mentalt velvære - med udgangspunkt i organisationen og medarbejdernes behov.

Styr på ergonomien? Få et tjek og en grundig rådgivning.

Ergonomi tjek og rådgivning er en investering i sunde arbejdsforhold for medarbejderne i jeres organisation. Vi gennemgår den enkeltes arbejdsplads og arbejdsgang, og sætter fokus på samspillet mellem mennesker, maskiner, metoder og arbejdsvaner. 

Vi hjælper jer med, at optimere organisering og indretning med øje for dynamikken mellem den samlede organisation og den enkelte medarbejders arbejdsplads. Dette gøres med henblik på at forebygge eller minimere arbejdsrelaterede gener og skader - hvad enten de skyldes fysiske, mentale eller sociale udfordringer på arbejdspladsen - eller som oftest en kombination.

Bedre trivsel og fællesskab, giver større arbejdsglæde, motivation og effektivitet - og forebygger arbejdsskader og sygefravær.

 

I er velkommen hos os - og vi kommer gerne til jer.

Når vi i samarbejde tilrettelægger sundhedsindsatsen efter jeres behov og udfordringer - placeres den, hvor det synes mest givtigt for jer. 

Ønsker I at indsatsen foregår direkte i organisationen, så medbringer vi gerne selv det nødvendige udstyr - medmindre I hellere har det stående hos jer. Vi kan i den forbindelse hjælpe med at indrette behandlings - og eller træningsrum. 

Sundhedsindsatsen, eller dele af den, kan også foregå hos os i sundhedshuset Grand, Vestre havneplads 10, Kalundborg. 

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Vi sammensætter naturligvis netop den sundhedsindsats jeres organisation har behov for.

bottom of page