top of page

Fysioterapi

Er din livskvalitet og dagligdag begrænset af smerter eller nedsat funktion?

- Eller ønsker du at passe på dig selv og forebygge skader?

Vores fys-team består af 16 fysioterapeuter med specialviden og kompetence inden for hver deres område. Vi tager altid afsæt i det hele menneske - og den nyeste viden - og vi ved at ethvert menneske er unikt, og har forskellige behov, evner og ressourcer til at bevæge sig gennem livet.

 

Hos os får du et individuelt tilpasset forløb, med fokus på at klarlægge årsagen til dine gener og skader - for at sikre dig en optimal og varig effekt - og give dig redskaber til at forebygge skader og fremme din livskvalitet.

Vi har specialkompetence indenfor alle 10 fysioterapeutiske specialer - hvordan vi kan hjælpe dig?

Hvordan får du et fysioterapi-forløb hos os

 

Hos os har du mulighed for at få fysioterapi indenfor alle 10 fysioterapeutiske specialer - både med og uden lægehenvisning.

 

Du kan også komme hos os til fysioterapeutisk genoptræning i forbindelse med operation eller en skade - både efter visitation fra Kalundborg Kommune eller dit forsikringsselskab. Find mere info om dine muligheder under priser.

Hvad kan du forvente af et forløb hos os

 

Første Konsultation

Ved dit første besøg hos os, vil din fysioterapeut spørge ind til din problematik og din oplevelse af situationen. Du vil blive undersøgt grundigt, og vil sammen med din fysioterapeut opstille mål og plan for det videre forløb. Du vil få svar på dine spørgsmål, samt råd og vejledning - og fysioterapeuten vil løbende sørge for at notere i din journal, så udviklingen i dit forløb kan følges tæt.

Efterfølgende konsultationer

Ved de efterfølgende behandlinger følger I op på planen - for hele tiden at sikre at du får en optimal behandling, der bringer dig nærmere dit mål.

Behandlingen afhænger af din problemstilling, og kan bestå af flere elementer rettet mod eventuelle smerter eller nedsat funktion.

Den kan bestå i vejledning om hvile- og arbejdsstillinger, hjælp-til-selvhjælp, el-terapi eller manuel terapi som mobilisering, manipulation, massage og udspænding. Som en del af behandlingen vil vi oftest vejlede om vanlige aktiviteter og generel træning - og også ofte en helt specifik træning, målrettet din problemstilling. Dette kan ofte være i form af “hjemmeøvelser", samt tilbud om holdtræning eller individuel træning i vores træningscenter.

 

Vi vil naturligvis tilbyde dig supplerende sundhedsindsatser som bandager, akupunktur, chokbølge eller neuromuskulær elstimulering, hvis det vurderes nyttigt for at optimere dit forløb. Dette vurderer og aftaler du og din fysioterapeut - så du hele tiden er informeret, og bliver taget med på råd vedrørende din behandling.

Indenfor alle specialer og forløb vil følgende elementer være til stede i varierende omfang

- alt efter specialet - og netop din problematik

 • Undersøgelse & diagnostik

 • Behandling af smerter, bevægelighed

       og funktionsnedsættelser

 • Genoptræning og rehabilitering af funktioner og daglige aktiviteter

 • Sundhedsfremme og forebyggelse

 • Optimering af kropsfunktion og sportspræstationer

De 10 Specialer i Fysioterapi

 • Ergonomi & arbejdsliv

 • Geriatrisk & gerontologisk fysioterapi

 • Hjerte- & lungefysioterapi

 • Muskuloskeletal fysioterapi

 • Neurologisk fysioterapi

 • Onkologisk & palliativ fysioterapi

 • Psykiatrisk & psykomotorisk fysioterapi

 • Pædiatrisk fysioterapi

 • Sportsfysioterapi

 • Urologisk, gynækologisk & obstetrisk fysioterapi

Skærmbillede 2022-07-05 kl. 15.07.20.png
index.png

Almen Fysioterapi - speciale 51

Her kan du se et lille udsnit af de lidelser, der typisk vil høre under almen fysioterapi, der er den hyppigste henvisningsform.

 • Børn, voksne og ældre med muskel-skelet lidelser i alle dele af kroppen - Smerter og gener i hoved, nakke, skuldre, ryg, bækken, hofter, knæ, ankler og fødder. Disse kan være med eller uden udstrålende smerter til arme og ben.

 • Idrætsskader - Forstuvede led, fibersprængninger, overbelastede led og muskler mv.

 • Slidgigt og genoptræning efter operationer.

 • Gynækologi & urologi - Bækkenbund og inkontinens.

 • Nedsat funktion - Det være sig lungefunktion, balance, gang eller andre funktionsnedsættelser.

 • Vejledning mht. arbejdsliv og ergonomi.

                           Du kan henvises til henholdsvis

                           almen eller vederlagsfri fysioterapi

                           - alt efter din diagnose

Vederlagsfri Fysioterapi - speciale 62

Efter opfyldelse af alle af følgende henvisningskriterier:

Til mennesker med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

 • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom

 • Tilstanden er varig

 • Man har en diagnose, som er klassificeret som en progressiv sygdom på diagnoselisten

 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Til mennesker med svært fysisk handicap

 • Man har et svært fysisk handicap

 • Tilstanden er varig

 •  Man har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten

bottom of page