top of page

Arbejdsliv & Ergonomi

Har du brug for diagnostik, træning og behandling af arbejdsrelaterede gener?

Hos os får du - og din arbejdsplads - kompetent vejledning i relation til arbejdsmiljø, ergonomi og sundhedsfremme

Vi samarbejder både med det enkelte menneske - og med organisationer - om at skabe og forankre sundhedsfremmende aktiviteter og sundhedsadfærd på arbejdspladsen. Vi koordinerer gerne en samlet sundhedsindsats på arbejdspladsen - eller byder ind med netop den sundhedsydelse der er brug for. Se mere under vores tilbud til Erhverv.

Vi brænder for at skabe sunde arbejdsliv

Vi er et team af specialuddannede og engagerede fysioterapeuter med stor erfaring indenfor specialet arbejdsliv og ergonomi. Vi har fokus på at yde en høj faglig kvalitet  med glimt i øjet, og blik for det hele menneske.

Analyse, udvikling, implementering og forankring

Vi analyserer, udvikler og implementerer de tiltag, der giver mening for det enkelte menneske og for organisationen. Vi sikrer forankring af det sunde arbejdsliv, som en integreret kultur i organisationen - både fysisk, psykisk og socialt.

Ergonomien - læren om, hvordan kroppen fungerer under arbejde

 

Ergonomi tager afsæt i arbejdsfysiologien handler om, hvordan bevægeapparatet - det vil sige knogler, muskler og led - fungerer og spiller sammen med muskler og nervesystem, når vi bruger kroppen.

 

Vi bruger biomekanik til at analysere, hvordan kroppen belastes under forskellige arbejdsgange. På den måde er det muligt at beregne, hvor meget kraft der skal til fx at løfte og flytte en bestemt vægt, og hvor stor belastning fx. ryg eller arme kan holde til.

Vi har erfaringer med belastningsprofiler fra vidt forskellige brancher. Se mere under vores tilbud til Erhverv.

Ergonomiske løsninger

Ergonomiske løsninger bør tage afsæt i den enkeltes behov både fysisk, psykisk og socialt. Det er centralt at den enkelte selv er med til at planlægge, udarbejde og gennemføre de ergonomiske ændringer - Så arbejdspladsen er indrettet, så den er bekvem for den, der skal arbejde.

Variation, pauser og en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen synes - sammen med  ergonomisk rådgivning - at have en vis effekt mod smerter i muskler & led, og andre arbejdsrelaterede gener.

bottom of page