top of page

Ældre  /Geriatri - læren om alderdommens sygdomme

Er du som ældre udfordret af komplekse problemstillinger og sygdomme?

 

Vi har fokus på livskvalitet, og kan hjælpe med speceialiseret forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation - og rehabilitering

Mange ældre mennesker oplever svækkelse med tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder, ved akut opstået sygdom, eller ved akut forværring af eksisterende sygdom. Målet med et forløb hos os er så vidt muligt at afhjælpe patientens akutte udfordring, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og sikre uafhængigheden.

Fysioterapi med fokus på livskvalitet

 • Individuelle forløb hos os - eller i eget hjem

 • Holdtræning målrettet generel funktion, hverdagsaktiviteter

       eller specifikke færdigheder

Samarbejde om den rette specialindsats tilpasset netop dine behov

Vi samarbejder om dit forløb internt i vores team, og meget gerne med din læge eller andre, som eksempelvis kommunen - så du får et koordineret forløb og en sammenhængende hverdag. Naturligvis altid efter aftale med dig, og dine pårørende.

Tab af færdigheder

Ved akut opstået sygdom, eller ved akut forværring af eksisterende sygdom vil ældre mennesker ofte opleve svækkelse med tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder. Det væsentligste kendetegn er kompleksitet - hvor der optræder flere samtidige sygdomme kombineret med funktionstab. Ofte er der forhold af psyko-social karakter, som har betydning for sygdomsforløb og behandlingsmuligheder.

Mange vil typisk have et eller flere af nedenstående problemer:

 • Problemer med at få dagligdagen til at fungere

 • Nedsat bevægelighed

 • Svimmelhed /dårlig balance og faldtendens

 • Forvirring /delir

 • Fejlernæring og vægttab

 • Depression

 • Hukommelsestab

 • Behandling med meget medicin, oftest mere end fem slags

 • Langvarigt sengeleje

 • Sociale problemer

Geriatri

De geriatriske patienter er oftest over 65 år, og patienterne har ofte​problemer med vedrørende føde- og væskeindtagelse, hukommelse, mobilitet, balance og kontinens. Disse problemer identificerer dog ikke entydigt patientens bagvedliggende organlidelser. Derudover har den ældre patient ofte flere sygdomme, der optræder samtidig - og ved forværring kan ”vælte læsset”. 

 

Der er således tale om udredning og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme og syndromer, hvorfor helhedsvurderingen af patienten meget vigtig og danner basis for den videre behandling, rehabilitering og opfølgning.

 

Der arbejdes meget tværfagligt, tværspecialiseret og tværsektorielt for at skabe en helhedsløsning og et sammenhængende forløb for patienten.

Målet er så vidt muligt at helbrede patientens akutte tilstand, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og sikre uafhængigheden. 

bottom of page