Ældre  /Geriatri - læren om alderdommens sygdomme

Er du som ældre udfordret af komplekse problemstillinger og sygdomme?

 

Vi tilbyder Geriatrisk fysioterapi, der omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af ældre mennesker med fysiske, mentale, funktionsmæssige og eventuelt sociale problemer og udfordringer.

Den geriatriske patientgruppe kan ikke afgrænses på baggrund af enkelte diagnoser eller enkelte symptomer. Det væsentligste kendetegn er kompleksitet - hvor der optræder flere samtidige sygdomme kombineret med funktionstab. Ofte er der forhold af psyko-social karakter, som har betydning for sygdomsforløb og behandlingsmuligheder.

FysioCenter kalundborg tilbyder geriatrisk fysioterapi - både individuelle og holdtilbud hos os - eller som hjemmebehandling , hvis dette er skønnes mest givtigt for et optimalt forløb.

Vi samarbejder om dit forløb internt i vores team, så du får den rette specialindsats tilpasset netop dine behov. Efter aftale med dig, samarbejder vi også med din læge eller andre, som eksempelvis kommunen - så du for et koordineret forløb og en sammenhængende hverdag.


 

Ved akut opstået sygdom, eller ved akut forværring af eksisterende sygdom vil ældre mennesker ofte opleve svækkelse med tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder.

Mange vil typisk have et eller flere af nedenstående problemer:

 • Problemer med at få dagligdagen til at fungere

 • Nedsat bevægelighed

 • Svimmelhed /dårlig balance og faldtendens

 • Forvirring /delir

 • Fejlernæring og vægttab

 • Depression

 • Hukommelsestab

 • Behandling med meget medicin, oftest mere end fem slags

 • Langvarigt sengeleje

 • Sociale problemer

Geriatri

 • De geriatriske patienter er oftest over 65 år, og patienterne har ofte​ problemer med vedrørende føde- og væskeindtagelse, hukommelse, mobilitet, balance og kontinens.

 • Disse problemer identificerer dog ikke entydigt patientens bagvedliggende organlidelser. Derudover har den ældre patient ofte flere sygdomme, der optræder samtidig - det kan være tilfældigt, hvilken der ”vælter læsset”. 

 • Der er således tale om udredning og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme og syndromer, hvorfor helhedsvurderingen af patienten meget vigtig og danner basis for den videre behandling, rehabilitering og opfølgning.

 • Der arbejdes meget tværfagligt, tværspecialiseret og tværsektorielt for at skabe en helhedsløsning og et sammenhængende forløb for patienten.

 • Målet er så vidt muligt at helbrede patientens akutte tilstand, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og sikre uafhængigheden. 

 59 51 57 57

Vestre Havneplads 10

4400 Kalundborg

post@fysiocenterkalundborg.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag  8.00 - 18.00

Fredag  8.00 - 15.00

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Reception

Mandag, tirsdag & torsdag  8.00 - 14.00

Onsdag & fredag  8.00 - 12.00