top of page

Palliation

En palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art (WHO).

Den palliative indsats er ikke isoleret til den sene terminale fase, da palliative behov kan forekomme i alle faser af et sygdomsforløb.

 

Alle, som har kontakt til patienter og pårørende, bør derfor fortløbende være opmærksomme på vurdering af palliative behov. Palliative behov er oftest sammensatte, og en palliativ indsats fordrer derfor i reglen tværfaglighed og tæt samarbejde mellem relevante professionelle, patienten og dennes pårørende.

Palliativ fysioterapi tager, som den øvrige palliative indsats, udgangspunkt i WHO´s definition og er kendetegnet ved at:

• indsatsen er rettet mod at lindre - ikke helbrede

• indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i patientens udtrykte behov og prioriteringer

• indsatsen er målrettet symptomer, funktionsevne og livskvalitet mere end diagnose

• valg af metode, intensitet og dosis afhænger af patientens behov og formåen og kan variere fra gang til gang

• indsatsen er oftest tværfaglig

• indsatsen forudsætter tid og rammer til at tilgodese individuelle behov med respekt og nærvær

• indsatsen forudsætter særlige personlige kompetencer hos fysioterapeuten, herunder:

  nærvær, empati, rummelighed og en særlig opmærksomhed på egen adfærd

Det overordnede mål for den fysioterapeutiske indsats er:

• At fremme patientens kropslige forudsætninger for et hverdagsliv karakteriseret af værdighed, livskvalitet og autonomi

Delmål for den fysioterapeutiske indsats er:

• At fremme og vedligeholde størst mulig selvstændig funktionsevne

• At forebygge og lindre plagsomme symptomer

• At forebygge komplikationer af nedsat mobilitet

• At støtte patienten imod erkendelse af kropslige begrænsninger og tab og udvikling af relevante mestrings-strategier

• At støtte patienten med gode kropsoplevelse

bottom of page