OM

FysioCenter Kalundborg har været en del af Grand Sundhedshus siden etableringen i 1985. Klinikken har lige siden været under konstant udvikling, og er i dag et tværfagligt sundhedscenter med et engageret team, der brænder for at gøre en forskel sammen.

 

Vi er optaget af at hjælpe de mennesker der kommer hos os, via trygge relationer og specialiserede sundhedstilbud, og ser altid det hele menneske. Vores sundhedsteam består af 16 specialiserede fysioterapeuter,  jordemoder, kostvejleder, massør og personlig trænere, samt 2 sekretærer.

Centret kan med sit sundhedsteam og sine ca. 600 m2 på Grand tilbyde dig gode behandlings- og træningsmuligheder centralt i Kalundborg.

Vi er desuden tilknyttet idrætsforeninger, virksomheder og offentlige organisationer i Kalundborg og omegn.

Vi glæder os til at byde dig velkommen - og vil gøre vores bedste for at sikre dig en optimal behandling i trygge omgivelser.

Mission - FysioCenter Kalundborg:

Vi ønsker at skabe værdi for det enkelte menneske - og for samfundet

– ved at øge det enkelte menneskes sundhed og livskvalitet gennem trygge relationer, og specialiserede sundhedstilbud af høj kvalitet.

Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs eksempler på utilsigtede hændelser.

Alle der oplever utilsigtede hændelse i sundhedsvæsenet kan rapportere til Styrelsen for Patientsikkerhed - og dermed være med til at skabe fælles læring til gavn for alle.

Rapportér en utilsigtede hændelse  - som patient, pårørende eller sundhedsfaglig

Skærmbillede 2020-06-10 kl. 01.01.12.png