top of page

Neurologi

Er du udfordret af en neurologisk lidelse, eller en medfødt eller erhvervet hjerneskade?

 

I NeuroKlinikken får du et specialiseret forløb med nærvær og høj faglig kvalitet i trygge rammer

Vores Neuro-fysioterapeuter tilbyder grundig udredning, intensiv rehabilitering, specialtræning eller behandling - både individuelt, på specialhold eller som superviseret træning i vores træningscenter.

Neurologiske lidelser

Erhvervet eller medfødt hjerne- eller rygmarvsskade

 

Svimmelhed og nedsat balance

 • Vestibulære forstyrrelser i det indre øre

 • Forstyrrelser af synet og  det visuelle system

 • Nedsat funktion i led og muskler eller i hjerne- og nervesystem

935172_930_9300_0_1_1600_1105_4.jpg

Lad NeuroKlinikken hjælpe dig

 

For at give vores patienter specialiserede forløb, har vi samlet vores kompetencer indenfor det neurologiske område i Neuroklinik Kalundborg

Her hjælper vores team af Neurofysioterapeuter dig med at nå dine mål, og den bedst mulige livskvalitet.

Vi har mange års erfaring med forskellige neurologiske diagnoser, og tager udgangspunkt i den nyeste forskning og viden om udredning og rehabilitering. Vi har fokus på nærvær og kvalitet, og inddrager altid både de fysiske, psykiske og sociale aspekter i forbindelse med en neurologisk lidelse.

Sådan kommer du til os

 

Forløb med neurologiske lidelser kan ofte foregå via en henvisning til vederlagsfri fysioterapi

fra egen læge eller speciallæge. Du kan dog også komme til os uden henvisning eller efter visitation fra kommunen eller din forsikring.

Hvem samarbejder vi med 

 

Vi samarbejder med flere patientforeninger, videnscentre og organisationer indenfor det neurologiske område - og hjælper dig gerne med at koordinere dit forløb.

Vi er blandt andet tilknyttet ParkinsonForeningen, ScleroseForeningen, CSU og mange flere.

 

Vi samarbejde altid gerne med andre aktører, der ønsker at skabe sundhed og livskvalitet for mennesker med neurologiske lidelser.

Sclerose

Vi tilbyder specialiseret holdtræning, og individuel behandling & træning til mennesker med sclerose. I dialog med den enkelte tilrettelægger vi et trænings- og behandlingsforløb målrettet de aktuelle behov og ønsker. Vi tager afsæt i de Nationale Kliniske Retningslinjer til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multiple sclerose, samt veldokumenterede behandlingsmetoder – og naturligvis den enkeltes situation og ressourcer. Vi har fokus på at afhjælpe eller lindre de aktuelle udfordringer og øge den enkeltes livskvalitet.

Har du sklerose vil du hos os møde fysioterapeuter, der har viden og erfaring indenfor Fysioterapi til scleroseramte - Se yderligere på Scleroseforeningens hjemmeside. FysioCenter Kalundborg samarbejder naturligvis meget gerne med den neurolog du er tilknyttet, CSU-Slagelse eller andre relevante aktører for at sikre dig det bedst mulige forløb.

Parkinson

FysioCenter Kalundborg tilbyder specialiseret holdtræning og individuel behandling til mennesker med parkinson. I dialog med den enkelte patient tilrettelægges trænings- og behandlingsforløbet ud fra det individuelle og aktuelle behov. Træningen følger de internationale kliniske retningslinjer – suppleret med veldokumenterede behandlingsmetoder, der målrettet den enkeltes udfordringer. Vi samarbejder naturligvis gerne med den neurolog du er tilknyttet for at øge sammenhængen i dit forløb.

 

FysioCenter Kalundborg er desuden tilknyttet Parkinsonforeningens landsdækkende projekt Dans med Parkinson. Projektet kobler kvalificeret danseundervisning, musik, rytme og motion til parkinsonramte og deres familier og venner.

Vi samarbejder desuden med i CSU-Slagelse og tilbyder i fællesskab kommunikationskurser for parkinsonpatienter og pårørende.

ALS /Amyotrofisk Lateral Sclerose

Vi tilbyder specialiseret individuel træning & behandling til mennesker med ALS - enten hos FysioCenter Kalundborg, i hjemmet eller bostedet. Holdtræning kan også være en mulighed.

ALS er en neurologisk sygdom, der påvirker de nerveceller i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelse, og derved nedsætter den enkeltes funktion. Udviklingen af symptomer og det tidsmæssige forløb varierer fra menneske til menneske, og trænings- og behandlingsforløbet tilrettelægges derfor altid ud fra den enkeltes aktuelle behov og ressourcer.

Vi ønsker at bidrage til at afhjælpe eller mindske de udfordringer det enkelte menneske med ALS lever med, og tager afsæt i den aktuelle situationen, samt den ”Kliniske retningslinje for fysioterapi til patienter med ALS”.  

For at skabe bedst mulig sammenhæng og kvalitet i forløbet samarbejder vi meget gerne med ALS-teamet på den neurologisk afdeling du er tilknyttet, Rehabiliterings Center for Muskelsvind, CSU-Slagelse - eller andre aktører af betydning for dit forløb.

Apopleksi

FysioCenter Kalundborg tilbyder individuel rehabilitering og behandling samt specialiseret holdtræning til mennesker med apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade. Vi tilrettelægger forløbet sammen med den enkelte så det målrettes de aktuelle behov.

Vi tager udgangspunkt i de ”Nationale Kliniske Retningslinjer - om fysioterapi for voksne med nedsat funktionsevne, som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi”, og naturligvis i den enkeltes situation og problemstilling, suppleret med veldokumenterede behandlingsmetoder, der afhjælper eller lindrer de aktuelle udfordringer.

Vi samarbejder gerne med Kommunikationsafdelingen hos CSU-Slagelse eller andre relevante aktører for at du for det mest givtige og sammenhængende forløb.

CP / Cerebral Parese

Vi tilbyder specialiseret individuel træning & behandling til børn og voksne med cerebral parese / CP - enten hos FysioCenter Kalundborg, eller som hjemmebehandling i hjemmet, bostedet eller institutionen.

Trænings- og behandlingsforløbet målrettes altid den enkeltes aktuelle behov og ressourcer.

Vi har fokus på samarbejde og dialog med den enkelte, de pårørende eller andre aktører knyttet til forløbet, og følger de ”Nationale Kliniske Retningslinjer for fysioterapi til børn med cerebral parese” samt veldokumenterede behandlingsmetoder. til voksne med CP.

Det er afgørende for os at vi bidrager til at afhjælpe eller mindske de aktuelle udfordringer den enkelte med cerebral parese lever med.

 

Rygmarvsskade

FysioCenter Kalundborg tilbyder både specialiseret individuel rehabilitering og behandling samt holdtræning til mennesker med rygmarvsskade.

Rygmarvsskade kan opstå ved en ulykke eller en sygdom i rygmarven. Når nerver i rygmarven beskadiges kan det give lammelser, ændret følesans og følgende nedsat funktion og livskvalitet. Da to skader ikke er ens, og symptomer og forløb varierer fra menneske til menneske tilrettelægges forløbet ud fra den enkeltes aktuelle behov. Vi har fokus på samarbejde og anvender veldokumenterede trænings- og behandlingsmetoder, der afhjælper eller lindrer de aktuelle udfordringer.

 

Andre neurologiske tilstande

Vores Neuro-team kan tilbyde specialiseret udredning, træning & behandling samt holdtræning målrettet en bred vifte af meget forskelligartede neurologiske sygdomme og tilstande. I dialog med den enkelte tilrettelægger vi et forløb tilpasset den enkeltes behov, ønsker og ressourcer - og der vil altid være fokus på at øge den enkeltes livskvalitet ved at afhjælpe eller mindske de aktuelle udfordringer.

 

Nedenfor finder du en lille del af de neurologiske lidelser vi tilbyder hjælp til.  Listen er langt fra udtømmende, så kontakt os endelig for at høre om vi kan hjælpe dig.

 • Neuropatier
 • Muskeldystrofier

 • Følger efter polio, aids, meningitis

 • Chacot Marie Tooth

 • Huntingtons sygdom

 • Mysteria Gravis

 • Rygmarvsbrok

 • Hydrocephalus

 • Medfødte og arvelige sygdomme med motorisk handicap

Please reload

Fire typiske former for svimmelhed

 • Vertigo, rotations-svimmelhed med en følelse af, at man selv eller omgivelserne snurrer rundt

 • Dys-equilibrium, følelse af ubalance eller en skibsdæksfornemmelse

 • Lightheadedness, følelse af uklarhed i hovedet, der kan være associeret med koncentrationsbesvær

 • Nær-synkope, besvimelsesfornemmelse med mulige blakcouts

bottom of page