Onkologi

Er du er berørt af kræft - og har brug for hjælp til genoptræning, vejledning og støtte?

 

Vi kan hjælpe dig både under og efter dit behandlingsforløb - fra du er ny diagnosticeret, eller har gennemgået operation, stråling eller kemoterapi.

Vi tager altid afsæt i din situation og dine ressourcer - samt den nyeste viden om træning af mennesker med forskellige kræftformer og stadier af sygdommen. Vi ved at det kan det være svært at finde overskud til en sund livsstil - midt i hverdagslivet - særligt når man er udfordret af sygdom.

Vi tilbyder støtte og vejledning under og efter dit behandlingsforløb

 • Genoptræning og rehabilitering

 • Drænage i forbindelse med lymf-ødem

 • Afspænding og mindfullness individuelt eller på hold

 • Kostvejledning og livstilssamtaler

 • Motionshold på mange niveauer

 • Behandling af eventuelle muskel-skelet gener som følge af kræftbehandling

Vi har flere års erfaring indenfor dette felt, og kender til de typiske bivirkninger af behandlingen, såsom træthed, kvalme, føleforstyrrelser og koncentrationsbesvær

Træning og de positive effekter

Al forskning viser at motion og en sund livsstil bidrager til at forebygge mange kræftformer - og man også at regelmæssig træning understøtter behandling en og mindsker risikoen for tilbagefald. Desuden kan træning mindske nogle af de bivirkninger der kan være i forbindelse med behandling af kræft.

De seneste 10 år er træning desuden blevet stadig mere anerkendt som en vigtig del af rehabilitering i forbindelse med kræft - og kan tåles af de fleste mennesker med kræft. Man har kendt den terapeutiske betydning af regelmæssig træning lige siden oldtidens grækere og kinesere.

Træning livskvalitet - forebygger nogle kræftformer og har en posisiv effekt på overlevelse efter kræft.

Forskere har tidligere været tilbageholdende med at undersøge træningens terapeutiske rolle i forhold til kræft - men i dag er der tilstrækkelig dokumentation for, at træning er en sikker intervention, der kan tåles af de fleste mennesker med kræft.

Træning anses for at være hjørnestenen i rehabiliteringen af de fleste andre kroniske sygdomme, og har vist sig at forbedre livskvalitet og kliniske mål. Der har dog været væsentlig mindre opmærksomhed på træningens betydning for patienter med en kræftdiagnose. Det er uvist, hvorfor forskere og sundhedspersonale har været mere tilbageholdende med at undersøge træningens terapeutiske rolle i forhold til cancer, men det kunne afspejle det eksisterende dogme, at cancerdiagnosen er ensbetydende med en dårlig prognose, nedsat immunforsvar og andre alvorlige invaliderende sideeffekter, der udelukker muligheden for at følge og få udbytte af træning.

I de seneste 10 år er træning imidlertid blevet stadig mere anerkendt som legitim og vigtig i cancer-rehabiliteringen. Det nye fokus på træning skyldes formentlig en række forskellige faktorer: en generel accept af at overlevelse efter en cancer-diagnose skal have en høj prioritet i sundhedsvæsenet, ny viden om at regelmæssig træning mindsker risikoen for tilbagefald og nedsætter dødeligheden i forbindelse med en lang række cancerdiagnoser og den øgede interesse fra mennesker, der har overlevet cancer, om at forfølge strategier, der sætter dem i stand at håndtere sygdommen.

Træning efter at have fået en kræftdiagnose

 • I forbindelse med og efter kurativ og adjuverende og efter behandling (forebyggelse af tilbagefald)

 • I forbindelse med fremskreden sygdom (palliativ behandling)

For at patientgruppen kan træne sikkert og effektivt er det nødvendigt med en individualiseret tilgang. Men netop den individuelle tilgang er en udfordring, da der er stor forskel på patienter med forskellige cancerformer, både hvad angår patofysiologi og behandlingsbehov.

Men det er muligt at give individualiserede anbefalinger i de fleste tilfælde ved at følge nogle grundlæggende principper, som ved al anden træning:

 • Frequency (sessioner per uge)

 • Intensity (hvor hårdt skal der trænes per session)

 • Time (træningsvarighed)

 • Type (modalitet)

 59 51 57 57

Vestre Havneplads 10

4400 Kalundborg

post@fysiocenterkalundborg.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag  8.00 - 18.00

Fredag  8.00 - 15.00

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Reception

Mandag, tirsdag & torsdag  8.00 - 14.00

Onsdag & fredag  8.00 - 12.00