top of page

Psykiatri & Psykomotorik

Er du udfordret af stress, angst, psykisk sårbarhed - eller en psykiatrisk diagnose?

Det hele menneske

Mange mennesker oplever gennem livet kriser og psykiske belastninger, der er svære at overvinde.

Vi har fysioterapeuter i vores team med erfaring og kompetence inden for det psykiatriske og psykomotriske speciale, som tilbyder træning og behandling i trygge rammer.

Vi tager afsæt i det hele menneske - og tilrettelægger dit forløb ud fra dine ressourcer og behov - så du for den bedst mulige hjælp.

Har du andre problematikker - og eventuelle muskel-skelet smerter kan vi koordinere og skabe sammenhæng i dit forløb, så der tages hånd om flere af dine udfordringer.

bottom of page