top of page

Scoliose

Følger din rygsøjle ikke de typiske kurver har du måske en scoliose, der kan have gavn af specifik træning. Vi ser mange patienter med scoliose af forskellig art - der ofte oplever øget funktion i dagligdagen efter et forløb med fokus på hverdagskorrektioner, og specifik individuelt tilpasset træning af alle tre dimensioner af rygsøjlen.

Hvem kan have gavn af træningen:

  • Personer i alle aldre med scoliose

  • Unge under og efter korsetbehandling

  • Personer der ønsker en bedere holdning

  • Personer med korrigerende operation

  • Personer med ryg/bækkensmerter

Formålet med træningen:

  • Smertelindring

  • Standse forværring af kurverne

  • Øge lungekapaciteten

  • Holdningskorrektion/øge kropsbevidsthed

  • Bedre bevægelighed og generel tilstand

 

Hvad er scoliose?

Små skævheder i rygsøjlen er meget almindelige og giver som regel få problemer. Ved skoliose er skævhederne imidlertid så store, at de kan give problemer. Ryggen kan - set bagfra - have en S-form eller en C-form.

Skævhederne kan vise sig på forskellige måder. Udover skævhederne kan skuldrene være i forskellig højde. Et af skulderbladene kan stikke mere ud end det andet, hovedet kan se ud til at være skævt placeret, hoftekammene kan have forskellig højde, og kroppen læner sig til den ene side.

 

Diagnosen stilles på baggrund af et røntgenbillede af hele ryggen og bækkenet, hvor graden af kurverne måles (Cobb’s vinkel). Er kurven over 20˚ og defineres som progressiv dvs. fremadskridende er man berettiget til vederlagsfri fysioterapi. 

Kurvens omfang, samt patientens funktionsniveau og smertebillede tages i betragtning i forhold til behandlingstilbud, som kan omfatte korsetbehandling i puberteten, korrigerende operation eller konservativ behandling (træning). Diagnosen stilles oftest hos egen læge eller sundhedsplejersken i skolealderen. I tilfælde med større kurver overvejes korsetbehandling i vækstfasen (puberteten) og evt. operation. Denne vurdering foretages på rygkirurgisk afdeling på forskellige hospitaler i landet, og personen vil blive fulgt her i den progressive fase.

Udover selve scoliose-kurven kan torsionen af rygsøjlen medvirke til flere muskel-skelet problemer, idet knogler, muskler og ligamenter ikke er i korrekt position og derfor kommer skæv belastning og må kompensere.

Hvad kan vi tilbyde?

Ingen scolioser er ens, og derfor skræddersys træningstilbuddet til den enkelte. Gennem individuelle konsultationer kortlægges ryggens kurver og kroppens kompensationer, hvorefter der lægges en plan for træningsforløbet, der består af specifikke øvelser med individuelle tilpasninger, tilbud om holdtræning og hjemmeøvelser. En vigtig del af træningen er ergonomiske ændringer i hverdagen, de vil derfor være noget af det første der gennemgås og tilrettes. På denne måde bliver korrektionerne brugt over længere tid i løbet af dagen, og der dermed kan den specifikke træning udgøre en mindre del af hverdagen.

 

Hos FysioCenter Kalundborg arbejder vi med aktiv og dynamisk korrektion af rygsøjlens kurver og rotationer i 3 dimensioner med inspiration fra Schroth Best Practice® metoden, som er baseret på den originale Schroth metode med god evidens, samt ScolioPilates.

Vigtigt om børn i vækst:

Det er særlig vigtigt at være opmærksom på børn, med en kurve på 20 grader eller mere, når de går i vækst. I væksten kan skoliosen udvikle sig meget hurtigt, og der er påvist tilfælde hvor kurven er øget med omkring 20-30 grader over 3 uger. Der er derfor vigtigt, at få vurderet, om der skal bruges et speciallavet korset under væksten for at standse udviklingen. Det er på dette tidspunkt også vigtigt for velbefindendet, at barnet er instrueret i hverdagskorrektioner og får specifikke øvelser, som skal laves daglig

bottom of page