top of page

Zoneterapi

Vi udbyder ikke Zoneterapi i øjeblikket...

"Mere end hver femte dansker har oplevet at få zoneterapi og Spørger man patienterne, siger rigtig mange, at zoneterapi giver dem en forhøjet livskvalitet. De oplever, at de får færre smerter og fungerer bedre i hverdagen" fortæller Helle Johannessen, der er professor fra Institut for Sundhedstjeneste forskning på Syddansk Universitet.

Lindringen gælder især patienter, der lider af en lang række kroniske sygdomme, som ikke kan helbredes. Der berettes ofte om effekt i form af mere modstandskraft, bedre humør, bedre søvn og færre smerter.

Zoneterapi

Det aktive forløb

Et behandlingsforløb med zoneterapi foregår altid i et tæt samarbejde mellem dig og din behandler.

Gennem samtale afklares dine ønsker og forventninger - og I bliver enige om et fælles mål, som zoneterapeuten vejleder og behandler ud fra.

 

Zoneterapeuten arbejder holistisk, hvor din situation som helhed vægtes - derfor vil behandlingsplanen ofte indebære vejledning og støtte til forandringer i livsførelse. Et optimalt behandlingsresultat er - som ved anden behandling - betinget af at du inddrages og deltager aktivt.  Medinddragelse er altså en central del af forløbet hos en zoneterapeut, men er også med til at sikre, at behandlingen har mere end kortsigtet og symptomorienteret effekt.

Et behandlingsforløb med zoneterapi varierer afhængigt af din sundhedstilstand og tilpasses den enkelte.

Den første behandling begynder altid med en grundig samtale, hvor vores zoneterapeut danner sig et indtryk af de symptomer og gener, som du henvender dig med. Derefter undersøger zoneterapeuten dine fødder og vurderer spændinger og ømhed i reflekszonerne. Områderne kaldes reflekszoner, fordi hver del af kroppen reflekteres direkte i en zone på foden. 

Zoneterapeuten afgør på baggrund af samtalen og undersøgelsen, hvilke reflekszoner der skal behandles. Herefter behandler terapeuten de udvalgte zoner med massage og forskellige former for tryk. Vigtige zoner på fødderne stimuleres
, så impulser i nervesystemet øges, kredsløbet og immunforsvaret styrkes, og lymfe- og affaldsstoffer drænes væk.
Under behandlingen masserer zoneterapeuten føddernes under- og overside med lette tryk og skifter hele tiden mellem højre og venstre fod, da reflekszonerne gennemgås i en bestemt rækkefølge. Trykket på foden justeres efter klientens individuelle smertetærskel.
Ved de ømme reflekszoner forsøger zoneterapeuten at massere ømheden væk eller formindske den så den enkelte reflekszone stimuleres.

Ved efterfølgende konsultationer følger zoneterapeuten op på forandringer i dine symptomer siden sidste behandling og tilpasser behandlingen til klientens aktuelle tilstand.

Behandling hos en zoneterapeut varer typisk en halv til en hel time. Hvor mange behandlinger der er nødvendige, afhænger af problemet. Ved akutte problemer kan få behandlinger ofte være nok, mens kroniske problemer kræver flere behandlinger.

Kroppen kan reagere på zoneterapi på forskellige måder:

  • Afslappethed, træthed og mathed

  • Smertelindring, kriblen eller snurren i det syge kropsområde

  • En følelse af pludselig varme eller kulde i kroppen

  • Øget produktion eller ændret karakter af urin, afføring og sved

  • Humørsvingninger med eks. glæde, vrede, irritation og lettelse

bottom of page