top of page
Hoved og nakke

Hoved & nakke

Nakkesmerter kan opstå af flere grunde. Smerter og muskelspændinger skyldes ofte fejlbelastning af nakkens og skuldrenes muskler og led. Smerterne kan optræde som hold i nakken, udstrålende smerter eller træthedsfornemmelse i skuldre og arme. Der kan desuden være en sammenhæng mellem nakkesmerter og hovedpine. Mange hovedpineformer kan nemlig give oplevelsen af nakkesmerter - ligesom hovedpine kan stamme fra nakkens muskler og led.

Hos FysioCenter Kalundborg foretager din fysioterapeut en grundig vurdering af dine symptomer i nakke, hoved og ansigt, kombineret med en specifik undersøgelse af nakkens led, muskelfunktion og motoriske kontrol. Herefter igangsættes relevant behandling i samarbejde med dig, og vil ofte bestå i tilpasning af aktiviteter og belastninger i dagligdagen i kombination  med manuel terapi, akupunktur eller sundhedsteknologi - samt instruktion i træning og holdningskorrektion, enten individuelt eller på nakke-ryghold.   

Skulder

Langt de fleste skulderproblemer kan og bør trænes væk. Kunsten er blot at vide hvordan – og ikke mindst hvornår der ikke blot bør trænes, men er nødvendigt med anden behandling. Igennem spørgsmål til din historie, grundig undersøgelse og erfaring, vil vi altid søge at diagnosticere dine skulderproblemer - før vi igangsætter en trænings- og behandlingsplan sammen med dig.

Skuldersmerter skyldes ofte irritation af slimsække og sener opstået efter mange ensidige gentagne bevægelser, hårdt fysisk arbejde eller et traume i forbindelse med et fald eller et kraftigt træk i armen. Ved skuldersmerter kan du ofte selv være med til at lindre smerten og øge restitutionen. Ved akut opståede smerter i skulderen kan ro i kombination med is/kulde 20 min nogle gange i løbet af dagen være hensigtsmæssigt - og ved længerevarende muskelspændinger i nakke-skulder området kan bevægelse samt varme være en fordel.

Albue & hånd

Albuen og hånden er ofte udsat for overbelastningsskader. Det kan ske ved mange gentagne eller uvante bevægelser i forbindelse med arbejde, fritid eller sport, hvor albue- og håndled samt muskulaturen i underarm og hånd bliver udsat for belastning. Dette kan eks. føre til inflammation i sener og tilhæftninger ved albuen, som en såkaldt tennisalbue eller golfalbue. Der kan også forekomme seneskedehindebetændelse i underarmen eller afklemning af nerver i håndleddet - eller arm, skulder eller nakke. Disse og andre lidelser giver oftest smerter og mulige nerveforstyrrelser, både under aktivitet og i hvile, - og typiske symptomer er nedsat funktion, kraft og bevægelighed i albue og hånd.

Hos FysioCenter Kalundborg vil vi altid spørge ind til din historie og foretage en grundig undersøgelse, så årsagen til dine gener kan danne grundlag for en behandlingsplan i samarbejde med dig. Vi vil naturligvis i behandlingsforløbet revidere denne plan løbende, så du får den bedst mulige effekt.

Ryg & bækken

Rygsmerter kan have mange årsager, og korrekt undersøgelse og diagnose er af vital betydning for en vellykket behandling. Et hold i ryggen og eller rygsmerter er dog ofte et signal om at ryggen trænger til at blive styrket. Her vil generel bevægelse og træningsøvelser specifikt rettet imod smerterne i ryggen være effektive eventuelt i kombination med smertebehandling i form af manuel terapi, akupunktur, sundhedsteknologi eller en støttende og korrigerende bandage.

Vi har fysioterapeuter med kompetence indenfor muskel-skelet området - og specialviden indenfor undersøgelse, behandling, vejledning og træning af rygproblemer. Vi vil altid søge at udrede og diagnosticere dine ryg-gener, inden vi sammen med dig lægger en trænings- og behandlingsplan. Vi vil altid gøre dig opmærksom på, hvis vi finder det hensigtsmæssigt for dit forløb at du bliver videre udredt - enten hos egen læge eller speciallæge.

Har du rygsmerter med eller uden udstråling til dine ben, hold i ryggen, eller en kronisk ryglidelse - så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Hofte & lyske

Hofte- og lyskesmerter opleves ofte under dagligdags aktiviteter såsom at gå, løbe eller at rejse sig fra siddende. Smerterne kan være dybe, skarpe eller murrende. Bevægeligheden af hoften vil ofte være påvirket så hofteleddet har svært ved at bøje, dreje eller strækkes. Når smerter i hofte eller lyske opleves om natten er det ofte tale om inflammation eller betændelsestilstand forårsaget af overbelastning, gigtsygdomme eller i nogle tilfælde et traume. Smerter ned i benet - eller i lænderyggen - kan skyldes slidgigt i hoften. Ligesom muskulære problemer i lår, lyske eller baglår kan stamme fra lænden.

Da der tydeligvis kan være mange årsager til smerter i lyske og hofte, er det vigtigt at finde årsagen. Vi foretager derfor en grundig undersøgelse af lænd, bækken, hofte og de omkringliggende strukturer, for at finde den bagvedliggende årsag. Undersøgelsen ligger til grund for den behandlingsplan vi lægger i samråd med dig.

Knæ

Smerter i knæet kan komme snigende, eller opstå ved et akut traume. Ved et akut slag eller vridtraume beskadiges strukturer i knæet, og leddet reagerer med smerte og hævelse. Det er vigtigt at få vurderet skadens art og omfang hurtigst muligt, så den rette behandling kan påbegyndes med det samme. Er smerterne kommet snigende kan vi hjælpe dig med grundig undersøgelse for at finde den bagved liggende årsag. Først når diagnosen er stillet, kan vi tilrettelægge behandlings- og genoptræningsforløbet i samråd med dig.

Ofte vil der være fokus på at genvinde vanlig bevægelighed, stabilitet, koordination og styrke omkring knæet. Undersøgelsen ligger til grund for den efterfølgende behandling, der oftest består af en kombination af tilpasning af daglige aktiviteter, træning og supplerende behandling mhp. at lindre smerte og fremme restitutionen. Det kunne eks. være tape, manuel terapi, ultralyd, laser eller akupunktur.

Ankel & fod

Foden og anklen er kroppens fundament i de fleste funktioner i dagligdagen. Hver gang du tager et skridt, skal dine led og kroppens øvrige væv arbejde sammen og fungere optimalt, for hvis blot én del ikke fungerer kan det føre til kompensationer andre steder i kroppen - lige fra fod til hoved og arme.

Foden skal kunne tilpasse sig underlaget og på én gang være fleksibel, stabil, blød og stærk. En grundig undersøgelse af underben, ankel og fod på baggrund af din historie og udfordring, vil ligge til grund for den behandlingsplan vi lægger sammen med dig. Behandlingen kan bestå i tilpasning af daglige aktiviteter, specifik træning, tape, manuel terapi, ultralyd, laser eller akupunktur. For mange kan individuelle indlægssåler være en del af løsningen.

Ofte vil undersøgelse af funktionen i ankel og fod indgå i udredning af gener andre steder i kroppen. En analyse af kroppens bevægelser kan ofte afsløre om der er sammenhæng mellem aktuelle gener i din krop og den måde din fod fungerer på. Hos os kan du få hjælp til at klarlægge årsagen til dine udfordringer og få rådgivning om hvad du kan gøre ved dem.

Please reload

Skulder
Albue & hånd
Ryg & bækken
Hofte
Knæ
Ankel & fod
bottom of page