Lisbeth S. Nielsen

Fysioterapeut

Aut. fysioterapeut Holsterbro 1990

Klinisk Censor & Underviser i Fysioterapi

Specialer, Kompetence- & interesseområder

Muskel-skelet - Bred erfaring indenfor alle dele af specialet

Neurologi - Omfattende erfaring og kompetence indenfor specialet.

Særlig erfaring vedrørende rehabilitering efter hjerneskader Parkinson, Sclerose, ALS og andre neurologiske tilstande & sygdomme

Hjerte-lunge - Erfaring med specifik lungefysioterapi til patienter med

lungelidelser og medicinske sygdomme.

Ældre - Træning og behandling af ældre med multiple og komplekse sygdomme

Klinisk undervisning af Fysioterapeut Studerende

Efteruddannelse / Kurser

  • Neurologi - ABC Konceptet, Neuro-dynamik

  • Smertevidenskab

  • McKenzie / Mekanisk Diagnostik og Terapi for ryg og nakke 

  • Tilpasning og vejledning af hjælpemidler

  • Kommunikation og formidling

Erfaring

Jeg har været hos FysioCenter Kalundborg siden 2016 med primær funktion i specialteams for Neurologi, Muskuloskeletal, Ældre samt Hjerte & Lunge.

Jeg har en lang og bred erfaring indenfor alle de fysioterapeutiske specialer gennem mine ansættelser i hospital, kommunal og privat sektor. Jeg er desuden klinisk underviser når vi har studerende, samt en del af censorkorpset ved eksamen for fysioterapeut studerende.