top of page
Lisbeth S. Nielsen

Fysioterapeut

Aut. fysioterapeut Holsterbro 1990

Klinisk Censor & Underviser i Fysioterapi

Orlov frem til sommer 2023

Specialer, Kompetence- & interesseområder

Muskel-skelet - Bred erfaring indenfor alle dele af specialet

Neurologi - Omfattende erfaring og kompetence indenfor specialet.

Særlig erfaring vedrørende rehabilitering efter hjerneskader Parkinson, Sclerose, ALS og andre neurologiske tilstande & sygdomme

Hjerte-lunge - Erfaring med specifik lungefysioterapi til patienter med

lungelidelser og medicinske sygdomme.

Ældre - Træning og behandling af ældre med multiple og komplekse sygdomme

Klinisk undervisning af Fysioterapeut Studerende

Efteruddannelse / Kurser

  • Neurologi - ABC Konceptet, Neuro-dynamik

  • Smertevidenskab

  • McKenzie / Mekanisk Diagnostik og Terapi for ryg og nakke 

  • Tilpasning og vejledning af hjælpemidler

  • Kommunikation og formidling

Erfaring

Jeg har været hos FysioCenter Kalundborg siden 2016 med primær funktion i specialteams for Neurologi, Muskuloskeletal, Ældre samt Hjerte & Lunge. Jeg er desuden aktiv i vores aktionsgruppe for kompetenceudvikling og fungerer som klinisk underviser når vi har studerende.

Jeg har desuden været en del af censorkorpset ved eksamen for fysioterapeutstuderende, og har en lang og bred erfaring indenfor alle de fysioterapeutiske specialer gennem mine ansættelser i hospital, kommunal og privat sektor.

bottom of page