top of page

Børn

Har dit barn brug for en hjælpende hånd?

Specialiserede sundhedstilbud til børn i alle aldre - fra spædbørn til unge

Vores børnefysioterapeuter har mange års erfaring med specifik undersøgelse, behandling og træning til børn i alle aldre og med forskellige problemstillinger og udfordringer. Vi kan hjælpe, hvis dit barn oplever motorisk usikkerhed, smerter, skader eller er udfordret af en børnelidelse 

- eller er påvirket af andre gener der begrænser dets livsudfoldelser.

Vi har erfaring med børnefysioterapi til:

       - eller andre smertetilstande

  • Børn med akutte- eller overbelastnings skader efter idræt eller ulykke

Altid i børnehøjde

Vi er i børnehøjde - lige meget om der er behov for screening eller grundig undersøgelse, sanseintegration og stimulering eller anden specifik træning & behandling.

 

Et forløb hos os hjælper ofte barnet med at øge kendskabet til sin egen krop, at forbedre de motoriske ressourcer og øge koncentrationsevnen.

Tryghed & samspil med de voksne omkring barnet

Vi tager altid afsæt i det enkelte barns udfordringer og ressourcer - og er optaget af at skabe en tryg og tillidsfuld relation. Samtidig har vi fokus på, at være i samspil med de voksne omkring barnet - for at skabe bedst mulig sammenhæng i forløbet.

Du vil som voksen opnå større forståelse for barnets muligheder og begrænsninger - og få konkrete forslag til at hjælpe barnet ved eks. at stimulere barnets sanser & motoriske udvikling eller genoptræning.

bottom of page